Rejestracja zespołu

Rejestracja zespołów do XIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Studenckich "Rock-Time" została zakończona.