Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W pliku cookies zapisany jest unikalny identyfikator użytkownika, umożliwiający obsługę funkcji logowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookie, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki.

Podczas odwiedzania strony zapisywany jest adres IP, nazwa przeglądarki i jej wersja (user-agent), czas wykonania akcji i odwiedzony adres. Pozwala to nam na dostosowanie strony tak, by korzystanie z niej było możliwie jak najwydajniejsze i najprzyjemniejsze.

W procesie logowania społecznościowego zapisywany jest adres email, imię i nazwisko, a także unikalny identyfikator dostarczony przez zewnętrznego dostawcę uwierzytelniania. Dane te służą do zidentyfikowania użytkownika w procesie logowania.

Podczas rejestracji za pomocą emaila i hasła, rejestracji zespołu a także głosowania na zespół zapisywane są dane podane w formularzu, a także wcześniej wymienione informacje.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole przy ul. Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu uczestnictwa w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Studenckich Rock-Time, a także udziału w głosowaniu internautów na najlepszy zespół, poprzez stronę internetową https://rocktime.radioemiter.pl. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu do momentu rozpoczęcia następnej edycji Przeglądu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem rocktime@radioemiter.pl